00359 888526672 00359 888526672

Машина за поставяне на термосвиваеми етикети

Термотунел за поставяне върху съществуваща поточна линия

Термотунел с прегрята пара

Термотунел със собствена транспортна линия

Термоформовъчна машина